42. srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije, Izola, oktober 2006
     
 
 CC Luksuz produkcija 2006.