Svetovni dan Romov - Romani svetovno dive, Kerinov grm & Novo mesto, april 2007
     
 
 CC Luksuz produkcija 2007.