Luksuz filmska šola Blizu vas
 

Usposabljanje bo potekalo v obliku vikend delavnic v Ljubljani (96 ur) in praktičnih vaj na terenu od novembra 2016 do predvidoma aprila 2017. Vsak od udeležencev bo samostojno ali v skupini posnel dokumentarni film. Omejeno količino opreme za snemanje in montažo bomo zagotovili organizatorji.

Delavnice bodo izvajali uveljavljeni profesionalci s področja filma: režiser Marko Cvejić, režiser Želimir Žilnik, režiser Boris Petkovič, režiser Igor Bezinović, snemalec Jure Černec, montažer Nemanja Babić ...

Usposabljanje se izvaja v okviru projekta "Blizu vas"* in je namenjeno pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljencem, prosilcem za azil, beguncem in pripadnikom narodov nekdanje SFRJ v RS.

Za udeležence je usposabljanje brezplačno, predhodne izkušnje na področju filmskega ustvarjanja niso potrebne.


Okvirni program:

Zgodovina filma, dokumentarni žanri in uvod v vizualno mišljenje (teorija in vaje)

Filmska naracija in scenaristika + osnove dela s kamero (teorija in vaje)

FILMSKI JEZIK (plani, rakurzi, gibanja kamere, filmski prostor, filmski čas, os akcije) - teorija in vaje

Kamera in lučni studio - teorija in vaje

Filmski karakterji (glavni junaki, vpeljava in razvoj glavnih junakov, cilji, prepreke...) - teorija in vaje

ZVOK (vrste zvoka, kreativna uporaba, montaža zvoka) - teorija in vaje

Konflikt kot osnovna dramska situacija - (teorija in vaje)

Montaža in montažno mišljenje - (teorija in vaje)

Uvodni sestanek in prva vikend delavnica bo 5. novembra 2016. Za bolj točne nadaljne termine bomo poskusili najti najbolj ugodno varianto za vse skupaj, sicer pa so zaenkrat predvidene sobote.

Prosimo, da nam prijavo skupaj s CV-jem in motivacijskim pismom pošlješ najkasneje do 2. novembra. V primeru večjega števila zainteresiranih bodo imeli prednost kandidati iz zgoraj navedenih skupin.


Informacije in prijave: blizuvas@gmail.com


*»Operacijo Blizu vas sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«


   
   
 
 
   
   
   
   
   
   

cc Luksuz produkcija 2016.