Delavnica snemanja z videokamero, Krško, januar 2006
     
 
 





















CC Luksuz produkcija 2006.