NAGRADE ! AWARDS !
Žirija, ki so jo sestavljali Linda Fernandes, Peter Cerovšek in Miha Možina je nagradila naslednje filme in avtorje.
After deliberation the jury, made up of Linda Fernandes, Peter Cerovšek and Miha Možina awarded next films and authors:

 

Best Fiction / Najboljši igrani film
The Application, igrani, 3' 00
Žiga Čamernik, Slovenija, 2012
Because the film is simple, funny, well acted and unique. / Ker je film preprost, zabaven, dobro odigran in edinstven.


Best Documentary / Najboljši dokumentarni film
Starci (Home is Where my Age is), dokumentarni, 22'00",
Anja Strelec, Tomislava Jukić, Hrvaška, 2013
For presenting the subject in such a positive way and stradivarius quality of documentary filmmaking. / Ker so uspeli prikazati temo v pozitivni luči in za vsesplošno stradivarijsko kvaliteto filmanja.

 


Special collective award
/ Posebna kolektivna nagrada
FKVKZ (Foto kino video klub Zaprešič)
For constant refreshing work of their youth. / Za konstatno poživljajoče delo njihovega mladeža.

 


Neue Slowenische Kunst Award / Nagrada NSK
We are Laibach, dokumentarni / igrani, 29'
Diego Menendes, Slovenija, 2012
For philosophical confusion and special style. / Za njegovo filozofsko konfuznost in svojevrsten slog.

 


Sexy Legs
Award / Nagrada seksi nogice
Ljubi bližnjega svoga (Love the Neighbor), dokumentarni, 20'00",
Darovan Tušek, Hrvaška, 2013
For good directors decisions and spontaneity during the process. / Za dobre režijske odločitve in veliko mero spontanosti med procesom.

 


Special mention
/ Posebna omemba
Bolger af tie (Tide of Time), igrani, 18'30"
Simon Valentin, Danska, 2012
For the general mature and effective filmmaking. / Za zrelo in učinkovito filmsko ustvarjanje.