Predstavitev DZMP
 

Društvo zaveznikov mehkega pristanka je ustanovila skupina mladih ljudi leta 1995 kot odziv na pomanjkanje kulturnega dogajanja za mlade in splošno neobčutljivost za stisko drugih. Doslej smo uspešno izpeljali preko 200 projektov s področij mladinske kulture, sodobnih umetnosti, neformalnega izobraževanja, ekologije, sociale in humanitarnih dejavnosti. S tem smo premoščali prazen prostor med mladino in kulturo ter se ves čas trudili blažiti stiske in podpirati različne robne družbene skupine.

Z vztrajnim spodbujanjem in s predstavljanjem mladinske kulture smo pripomogli k njenemu razvoju v celi državi. Vnašanje svežega kulturnega dogajanja v Posavje je potekalo vzporedno z uveljavljeno institucionalno in ljubiteljsko kulturo, kar je prineslo radikalno obogatitev kulturnega življenja v regiji.

S svojo video produkcijo (začetek leta 1997) sodimo med pionirje demokratizacije filma kot medija in umetniškega sredstva v Sloveniji, s čimer smo pripomogli k uveljavljanju neodvisnega filma. Krško je po zaslugi društva postalo pomembna učilnica za mlade video ustvarjalce ter produkcijski center za nove generacije režiserjev in novinarjev s kamero.

V samem mestu smo sprožili in vodili institucionalno reševanje vprašanj mladine, prostega časa, organizacije in promocije njihove ustvarjalnosti. Obenem pa smo nepogrešljiva podporna in svetovalna organizacija, ki tvorno sodeluje z nekaj desetinami sorodnih, predvsem mladinsko kulturnih organizacij v Sloveniji in tudi v sosednjih državah.

   
   
 
 
   
 
   
 
   
   

cc Luksuz produkcija 2002.