Delavnica snemanja in obdelave zvoka, Krško, april 2004
     
 
 cc Luksuz produkcija 2004.